Hornsgatan29C.se

BRF Rosendal Större 25

Historia

Rosendal Större 25 Hornsgatan 29C
Bostadsfastighet
Byggnadsår 1898-1900, arkitekt A G Forsberg, byggherre Brinck & Hafström, senare E Löfgren, byggmästare O K Hellström, senare C J Andreasson. 1927 badrum. 1930 mjölkbutik och bageri. 1933 hiss. 1941 igensättning av portgång och ändring av butiksfönster.
Gathus, 5 vån samt gårdsflyglar. Gatufasad: gul slätputs, bv grå. Gårdsfasad: gul slätputs. Grönt plåttak.
Entré: svart-vit-rutigt marmorgolv, på väggarna bred målad fris med landskapsmotiv från Gripsholms slott signerade "Claes J Carlsson 1917". Tak med brunmålade bjälkar och akantusdekor. Trapphus: kalkstenstrappor, fyllningsdörrar, några med glasrutor och skulpterade överstycken samt profilerade taklister. Hiss.
Besökt lägenhet bevarar ursprunglig plan och inredning såsom fyllningsdörrar, dörröverstycken och sockelpaneler. Profilerade taklister med konsoler. Kakelugnar med olika typer av dekor. Serveringsgång med skåp, kök moderniserat. Uppvärmning genom varmvind och egna elradiatorer.
Lägenhetsstorlekar 1900: i gathuset 3 resp 5 rum och kök, i bv även butiker. I gårdsflyglarna 1 resp 2 rum och kök.
Gård: grus med gångar av storgatsten, ett stort träd. Bakgre gården asfalterad.

På 1980-talet sålde dåvarande ägare, Bengt Ahlin fastigheten till Producta AB. Producta AB totalrenoverade fastigheten med början i januari 1984 och de flesta hyresgäster erbjöds ersättningslägenheter i andra hus. Enbart ett fåtal flyttade tillbaka när gårdshuset var färdigställt i december 1984. Gathuset var färdigrenoverat 1985.